top of page
  • Writer's pictureAntti Ahola

Sijaitsevatko kohteesi tulvariskialueella?

Suomen ilmastopaneeli julkaisi viime vuoden syksyllä raportin ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomessa. Pohjoisilla alueilla ilmasto lämpenee kaksin kerroin nopeampaa vauhtia kuin maailmanlaajuisesti. Raportin mukaan suurin muutos Suomessa tulee olemaan vesimäärissä: talvista tulee sateisempia, rankkasateet voimistuvat ja siten tulvariskit kasvavat. Suurimpia tulvariskialueita ovat Eteläisen Suomen isot kaupungit kuten Helsinki, Espoo ja Turun seutu. Lapissa voidaan taas nähdä aiempaa suurempia kevättulvia.


Jos tulvariskialueille rakennetaan tai on jo rakennettu, on kasvaviin riskeihin tärkeää varautua ennalta. Geosprint Mapista voit tarkistaa, sijaitsevatko kohteesi tulvariskialueilla.


Tulvariskialueella sijaitsevat kohteet on helpoin selvittää niin, että raahaat Geosprint Mapin päälle taulukkotiedoston, jossa kohteet on riveittäin listattuna ja tämän jälkeen annat Geosprint Mapin rikastaa taulukkosi tällä tiedolla. Raahaamalla taulukon, Geosprint Map paikallistaa kohteesi joko osoitteen, kiinteistötunnuksen tai koordinaattien perusteella.


Omien kohteiden tuominen kartalle Geosprint Mapissa.
Omien kohteiden tuominen kartalle Geosprint Mapissa.

Yllä olevassa kuvassa Geosprint Mapin päälle on raahattu tiedosto, jossa on satunnaisia osoitteita pääkaupunkiseudulta. Ne paikantuivat kartalle mustina pisteinä.


Alla olevassa kuvassa on ko. alueen kaikki rakennnukset sekä tulvariskitiedot. Mustilla pisteillä erottuvat myös Geosprint Mapiin tuodun tiedoston osoitteet eli tässä esimerkissä "omat kohteet".


Kaikki Suomen rakennukset ja tulvariskialueet Geosprint Mapissa
Kaikki Suomen rakennukset ja tulvariskialueet löytyvät Geosprint Mapista.

Tämän jälkeen voit rikastaa taulukkoasi muutamalla hiiren klikkauksella. Tulvariskitieto on mahdollista saada rakennuksen osoitteen lisäksi myös esimerkiksi 100 metrin säteellä rakennuksesta. Tällöin saat tietoa siitä, jos rakennuksen välittömässä läheisyydessä on tulvariski. Voit ladata taulukon uudelleen koneellesi ja nyt taulukon yhteen saraakkeeseen on muodostunut tieto, onko ko. rivin kohde kuivalla maalla vai kohdistuuko siihen tulvariskiä. Jos tulvariskiä on, taulukko kertoo, miten korkeaksi vesi laskelmien mukaan tässä kohdassa voi nousta.


Omasta listastani löytyi kohde, joka sijaitsee alueella, jossa tulvariskiä on. Tässä kohtaa vedenpinta voi nousta enintään 0.5 metrin kokeuteen. En viitsi tässä julkisesti näyttää tai kertoa kohdetta, sillä rikastamani kohteet sisälsi satunnaisia osoitteita pääkaupunkiseudulta.


Loppuun vielä tärkeä disclaimeri. Tulvariskiaineisto Geosprint Mapissa on SYKEn. Tulvariskitieto on yleispiirteistä. Kartoituksessa käytetty maanpinnan korkeus voi poiketa rakennuksen alimman lattiapinnan korkeudesta. Eli rakennus ei välttämättä kärsi vahingoista, vaikka sijaitseekin tulva-alueella ja toisaalta rakennuksen kellari voi kastua, vaikka se ei olisi tulvariskialueella.


Haluaisitko tietää kohteidesi tulvariskin? Ryhdy Geosprint Mapin käyttäjäksi olemalla meihin yhteydessä!


コメント


bottom of page