top of page
  • Writer's pictureAntti Ahola

Miten löytää sopiva sijainti palvelukodille?

Päivitetty: 31. elok. 2023

Ikääntymisen myötä asumisen tarpeet muuttuvat, kun osa ikääntyvästä väestöstä ei enää selviä arjesta omassa kodissa ja hakeutuvat palvelukoteihin. Väestöennusteiden mukaan Suomessa on lähes miljoona 75-vuotiasta vuonna 2040. Tämä luo tarpeen uusille, hyvin sijoitetuille palvelukodeille.


Miten siis löytää parhaat sijainnit palvelukodeille, jotta ne vastaavat tulevaisuuden tarpeita?


Ratkaisu löytyy datasta ja oikeista työkaluista

Geosprint Map -palvelu tarjoaa ratkaisun tähän haasteeseen. Palvelu yhdistää monipuolisesti väestödataa, kuten ikäjakauman ja eläkeläisten määrän, nykyisten asumispalveluyksiköiden sijainteihin ja jopa käyttämättömään rakennusoikeuteen kaupungeissa. Tämä tieto auttaa suunnittelijoita, kaavoittajia ja hankekehittäjiä löytämään ne alueet, joissa palvelukodeille on suurin tarve ja potentiaali.

Yllä olevassa on kuvassa Tampereen alueen väestön toimintaa. Puhekupla kertoo, että Tampereella Lapinniemen alueella lähes 37 % väestöstä on eläkeläisiä. Oranssit pallot kuvaavat y-tontteja, joissa rakennnusoikeutta jäljellä kaavan mukaan vähintään 2500 k-m2.


Yllä olevassa esimerkissä katsottiin, mikälaista väestöä asuu Tampereen keskustan lähettyvillä. Huomio kiinnittyi Lapinniemen alueeseen, jossa lähes 37 % väestöstä on eläkeläisiä ja keski-ikä on 53 vuotta, tamprelaisittain suuri. Esimerkiksi tällä alueella palvelukotien kysyntä tulee olemaan korkea tulevaisuudessa.


Katsotaanpa seuraavaksi, mistä löytyy nykyistä laitos- ja asumispalvelua ja muita terveydenhuollon yksiköitä Tampereella.


Yksiköt näkyvät kartassa palloina. Ko. palloa klikkaamalla saadaan lisätietoja yksiköstä puhekuplaan.


Löytyyköhän Tampereelta jo valmiita Y-tontteja, joissa on lisäksi käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä 2500 k-m2? Kyllä löytyy, kuten alla olevasta kuvasta näkee. Lähemmäs zoomaamalla pääsee tarkastelemaan kiinteistörajoja ja klikkaamaan puhekuplasta lisää tietoa tontista. Samaisesti puhekuplasta pääsee näppärästi myös klikkaamaan ko. alueen asemakaavan .pdf-muodossa.


Oranssit pallot kuvaavat tontteja, jotka ovat Y-tontteja ja joissa on käyttämätöntä rakennusoikeutta ainakin 2500 k-m2. Palloa klikkaamalla pääsee katsomaan tarkempia tietoja käyttämättömästä rakennusoikeudesta.


Geosprint Mapista löytyy siis esimerkiksi seuraavia tietoja palvelukotien rakentamista silmällä pitäen, jotka helpottavat ja nopeuttavat työtä:

  • Väestötiedot: väestön ikäjakauma ja keski-ikä, väestön määrä, väestön toiminta (työlliset, eläkeläiset jne.)

  • Väestöennuste

  • Nykyiset laitos- ja asumispalveluiden yksiköt

  • Käyttämättömän rakennusoikeuden hakeminen käyttötarkoistuluokan ja rakennusoikeuden määrän mukaan suurimmista kaupungeista

  • Muu sijainnin analysointi: esimerkiksi saavutettavuus (miten työntekijät ja omaiset pääsevät palvelukotiin eri kulkuvälineillä).


lisää esimerkkejä

Hyvät kulkuyhteydet palvelukotiin ovat tärkeät sekä työntekijöiden että yksiköissä vierailevien omaisten kannalta. Geosprint Mapissa pystyy laskea muutamalla napin painalluksella saavutettavuusvyöhykkeen halutun matka-ajan kuluessa niin julkisilla liikennevälineillä, autolla, kävellen kuin pyöräillen.

Tässä satunnaisesta käyttämättöman rakennusoikeuden Y-tontista napattu saavutettavuusvyöhyke julkisilla liikennevälineillä 30 minuutin matka-ajan kuluessa.

Mielenkiinnosta hain Suomesta myös alueita, joissa asuu keskiarvoa enemmän eläkeläisiä. Eteläisestä Suomesta esiin nousi esimerkiksi Heinolan keskusta, jossa lähes puolet asukkaista on eläkeläisiä.

Kuvassa yllä Heinolan keskustan postinumeroalue (keltainen alue), jolla lähes 50% väestöstä on eläkeläisiä. Kartalla myös tiedot alueella olevista laitos- ja asumispalveluista.


Nopeus, Tehokkuus ja Täsmällisyys korostuvat suunnittelussa

Geosprint Mapin avulla hankekehittäjät voivat nopeasti ja tehokkaasti analysoida mahdollisia sijainteja palvelukodeille. Tämä säästää aikaa ja resursseja, kun verrataan perinteisiin, manuaalisiin menetelmiin. Palvelu tuottaa myös täsmällistä tietoa, joka auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä, joilla on pitkäaikainen, positiivinen vaikutus niin palvelukotien toimintaan kuin ympäröivään yhteisöön laajemmin.


Yhteenveto

Väestön ikääntyminen luo kasvavan tarpeen palvelukodeille, ja oikean sijainnin valinta on keskeistä. Teknologian ja datan hyödyntäminen tässä yhteydessä ei ole ainoastaan tehokasta vaan myös välttämätöntä tulevaisuuden tarpeiden ennakoimiseksi. Geosprint Map on työkalu, joka tarjoaa ratkaisuja tähän ajankohtaiseen haasteeseen.Comments


bottom of page