top of page
  • Writer's pictureAntti Ahola

Älä anna melun yllättää

Alueen melutaso ei ole vain taustahälyä; se voi vaikuttaa investoinnin onnistumiseen ollen joka tapauksessa tärkeä selvitettävä asia. Kun tieto melutasosta on olemassa, on mahdollista harkita millaisilla rakenteilla ja rakennusosilla saavutetaan vaadittu ääneneristävyys. Ennen hankkeeseen ryhtymistä varmista, että tunnet alueen melutilanteen – Geosprint Map on työkalusi siihen.


Kehä I tunneli näkyy melukartalla

Miksi melutaso on tärkeä?

Melu ei ole vain ääntä – se on tekijä, joka voi vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. THL:n mukaan melu voi aiheuttaa monenlaisia terveyshaittoja, kuten unihäiriöitä, stressireaktioita ja sydän- ja verisuonisairauksien riskin kasvua. Erityisesti liikenteen ja raideliikenteen melu ovat tekijöitä, jotka on tärkeä ottaa huomioon. Ohjearvot ylittävälle ympäristömelulle altistuu Ympäristöhallinnon mukaan Suomessa vähintään 700 000 ihmistä.Miten Geosprint Map auttaa?

Geosprint Map on digitaalinen karttapalvelu, josta löytyy karttataso, josta näkee kuinka paljon melua on mitattu eri alueilla. Desibelitasot on kuvattu eri väreillä, mikä tekee kartan käytöstä selkeää ja helppoa.


Voit esimerkiksi katsoa, onko suunnitellun rakennuspaikan lähellä rautatietä tai suurta liikenneväylää ja tarkistaa näiden alueiden melutasot päätöksentekoa varten. Suurin osa, 85 prosenttia, ohjearvot ylittävästä melusta aiheutuu tieliikenteestä.


Kartalla voi melutasojen yhteydessä tarkastella muita karttatasoja, kuten rakennuksia
Melun hallinta ja tulevaisuuden suunnittelu

Tieto melutasosta ei ole vain ongelman tunnistamista – se on myös mahdollisuus. Kun tiedetään, missä meluongelmat ovat, voidaan suunnitella paremmin. Rakennuksen ääneneristävyyden lisäksi meluun voidaan vaikuttaa esimerkiksi maaston muotoilulla ja meluesteillä ja parantaa siten asumismukavuutta.


Voit myös käyttää melualueita 3D-tilassa, niin näet maastonmuodot ja rakennukset
Yhteenveto

Meluntorjunta tulee ottaa huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta melun vaikutuksia terveyteen sekä asuntojen viihtyisyyteen sekä arvoon voidaan parhaiten hallita. Geosprint Mapin avulla melutasojen tarkistaminen on yksinkertaista ja nopeaa.


Jatka tästä tutustumaan Geosprint Mapiin!
Opmerkingen


bottom of page